ОБЯВА за набиране на кандидати за длъжност "Екскурзовод"

  • Начало
  • Новини
  • ОБЯВА за набиране на кандидати за длъжност "Екскурзовод"
28 Mar

ОБЯВА за набиране на кандидати за длъжност "Екскурзовод"

Регионален исторически музей – Бургас обявява конкурс за длъжността "Екскурзовод" (чл. 91- 95 от Кодекса на труда)

І. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше
Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър
2. Специалност – "Етнология", "Туризъм" (предпочитаема - "Етнология")
3. Владеене на чужд език (предпочитаем – английски)

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление
2. Автобиография
3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие
4. Удостоверение за владеене на чужд език
5. Медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост (на етап избран кандидат за заемане на длъжността)

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. По документи
2. Събеседване с кандидатите по специалността

Директорът на РИМ–Бургас назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати.

Срок за подаване на документите – до 30.04.2019 г. включително, в Регионален исторически музей – Бургас, ул. „Славянска” № 69. За допълнителна информация - тел. 056 820344

Тагове:обява, етнограф, екскурзовод

Comments

comments powered by Disqus