Националният исторически музей издаде нова книга за подводната археология

  • Начало
  • Новини
  • Националният исторически музей издаде нова книга за подводната археология
13 Nov

Националният исторически музей издаде нова книга за подводната археология

На 11 ноември 2023 в гр. Ахтопол в рамките на тематична кръгла маса, посветена на 50 годишнината на Национален исторически музей, бе представена книгата на проф. д-р Иван Христов „Антични и средновековни железни котви от Българското Черноморие“. Книгата е издадена със съдействието на инж. Петър Кънев и сдружение „Черноморска Странджа“. Неин научен редактор е доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология "Фритьоф Нансен" към БАН). Изданието бе представено от д-р Милен Николов, директор на Регионален исторически музей Бургас.
В книгата проф. Христов е обобщил данните за откриването и съхранението на железни антични и средновековни котви от черноморската акватория на България.

Хронологически авторът представя образци от II до XIII век. В структурно отношение книгата има две основни глави. В първата глава е представено развитието на железните котви до епохата на Късното средновековие на базата на известни находки и тяхната типологизация основно в Средиземноморската акватория. Втора глава е каталог на всички издирени котви от българското Черноморие до лятото на 2023 г. Книгата включва описание на корабните артефакти, местонамиране и предполагаема връзка с пристанищни зони използвани в определени исторически епохи. Представена е информация за 84 железни котви от цялата българска акватория на Черно море, открити на дълбочина до 20 м. Изключение правят три средновековни котви намерени до с. Варвара на дълбочина 90 м. Четиридесет и четири котви са останали извън фондовете на българските музеи и колекции. Седем от котвите са намерени в открито море (вероятно под фарватера на антични и средновековни кораби), останалите от тях са свързани с акваториите на пристанищни зони в близост до градове и удобни заливи. Въпреки невъзможността да се състави пълен каталог на откритите през последните 100 години железни котви по нашето Черноморие, с известна степен на условност, авторът приема, че обобщените данни в тази книга са своеобразна представителна извадка на вида и мястото на намиране на предметите.

Заключението предлага обобщение на данните, информация за извършени химични анализи на някои образци и подробна археологическа карта на находките.

В книгата са използвани материали съхранявани във фондовете на музеите в Бургас, Каварна, Варна, Несебър, Ахтопол, Созопол, Китен, Приморско, Царево, Ахтопол и НИМ. Добавена е архивна информация от първите организирани подводни експедиции в България от втората половина на XX век и случайни открития под вода.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus