Експерти от БСУ и РИМ - Бургас участваха в работна среща в гр. Порто, Португалия, посветена на дигитализация на нематериалното културно наследство

  • Начало
  • Новини
  • Експерти от БСУ и РИМ - Бургас участваха в работна среща в гр. Порто, Португалия, посветена на дигитализация на нематериалното културно наследство
28 Jun

Експерти от БСУ и РИМ - Бургас участваха в работна среща в гр. Порто, Португалия, посветена на дигитализация на нематериалното културно наследство

Бургаският свободен университет в партньорство с Бургаския музей изпълнява проект за обучение на експерти за дигитализиране на недвижимо културно наследство. Проектът е по програма Еразъм +, и негов ръководител е доц. Янислав Желев от БСУ. В периода 21-25 юни екипът на проекта беше в гр. Порто, Португалия, където се проведе среща с другите участници в проекта - представители на културни институции като университети и музеи от Латвия, Португалия и Италия. В хода на работата бяха представени постигнатите до момента резултати и бяха набелязани бъдещите задачи, които предстои да се изпълнят. Целта на проекта е да се обучат експерти от сферата на музеите, културата и туризма в технологичния процес на дигитализация на обредите и ритуалите в традиционната кухня в отделните държави. Цялостният обучителен курс ще бъде със свободен достъп на специално създадена онлайн платформа, която може да се ползва от всеки представител на културна или научна организация, имаща за цел дигитализиране на нематериално културно наследство.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus