Стоян Шивачев

Стоян ШивачевСтоян Шивачев /1851 – 1914/

Стоян Шивачев е роден през 1851 г. в Малко Търново. Завършва началното училище в родния си град, прогимназия в Лозенград и гимназия в Одрин. За кратко учителства в с. Граматиково, а после е назначен в българското училище в Бургас за учебната 1874-1875 г. По време на своето 4-годишно учителстване Стоян Шивачев въвежда нови организационни и педагогически форми, налага светски характер на обучението, увеличава броя на учениците и като краен резултат значително издига престижа на училището. При освобождението на Бургас на 6.02.1878 г., Ст. Шивачев приветства отряда на полк. Лермонтов, а на следващия ден участва в създаването на първата българска община. Назначен е за секретар в общинската управа и е принуден да се раздели с учителстването. През 1914 г. при едно пътуване в Македония в района на Деде-агач следите му се губят.