Сава Катрафилов

Сава КатрафиловСава Катрафилов /1836 – 1876/

Сава Катрафилов е роден през 1836 г. в гр. Елена. Завършва прочутата Еленска ”Даскалоливница”/първото класно училище в България/ и продължава образованието си в Болградската духовна семинария. След завръщането си от Русия се посвещава на учителстване, но повече го вълнува подготовката за бъдещо въстание, среща се с Левски и Любен Каравелов. В Бургас работи кратко като учител през есента на 1873 г., но отделя повече време за революционна дейност, обикаляйки странджанските села. Заради това училищното настоятелство го принуждава да напусне преди завършване на учебната година. След разгрома на Априлското въстание се присъединява към четата на Христо Ботев. Като член на щаба участва при превземането на парахода “Радецки” и в бойния път на четата от Козлодуй до Милин камък, където намира смъртта си.