Христо Фотев

Христо ФотевХристо Константинов Фотев е роден на 25 март 1934г. в гр.Истанбул. След 1940г., вече в Бургас, той добива начално образование в училище „Д-р Петър Берон“. Обучението му продължава в гр.Сливен, където през 1951г. завършва фабрично-заводско училище.

<module="photo" id="1944" maxwidth="490" maxheight="300">


Последователно работи като моряк, художник в стенописно ателие на дом „Украса“, Ямбол, драматург в ДТ “Адриана Будевска“. През 1961г. излиза първата му стихосбирка „Баладично пътуване“, а от 1964г. е творчески секретар на Дружеството на бургаските писатели.

Едни от най-емблематичните стихосбирки на Христо Фотев са „Лирика“, „Пристанище“ и „Сантиментални посвещения“, за които получава Литературната награда на Бургас. От 1990г. e редактор на алманах “Море“.

На 27.07.2002 г. Христо Фотев умира в гр.София.
На името на поета през 2009 г. е учредена Национална награда за поетичен конкурс. През 1995 г. е избран за почетен гражданин на гр.Бургас.