Всички научни и образователни издания на Бургаския музей вече се намират на свободен достъп на интернет страницата на музея

  • Начало
  • Новини
  • Всички научни и образователни издания на Бургаския музей вече се намират на свободен достъп на интернет страницата на музея
28 Mar

Всички научни и образователни издания на Бургаския музей вече се намират на свободен достъп на интернет страницата на музея

Продължавайки своята мисия за публикуване на резултатите от научните изследвания на културно-историческото наследство на Бургаския регион, за да могат да се ползват от всеки и да изпълнят своята образователна и научна цел, Бургаският музей качи на интернет страницата си всички свои научни и образователни издания. В тях са представени разработки по отделни проблеми на археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край. Публикуваните онлайн издания са както периодични, като Известията на Бургаския музей, така и тематични, отнасящи се до определен дял от историческото познание. Те могат и да се изтеглят в PDF формат. На интернет страницата на музея Известия на Народния музей Бургас, Годишни научни четения по хуманитаристика и Материали с отворен достъп можете да намерите следните онлайн-книги, сборници и периодични издания:
Известия на Бургаския музей том I – VII . Тук могат да се намерят публикации за археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край и на град Бургас.
Aquae Calidae Том I Представени са резултатите от археологическите проучвания на Акве калиде в периода 2009 – 2020 г.
По дрехите посрещат... Традиционни носии от фонда на Бургаския музей Представя традиционни носии от фонда на Бургаския музей на различни етнографски групи – рупци, тронки, загорци и др.
Икони от Бургаския музей Представена е в научен, каталожен вид Иконната колекция на Бургаския исторически музей.
Проучване на нематериалното културно наследство на рибарско селище „Ченгене скеле“> Това е издание, което само по себе си представлява история на Ченгене скеле и културното наследство на рибарската общност на Рибарското селище.
Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани > В книгата в научно-популярен вид е представен най-прочутия още от древността археологически обект на град Бургас – Акве калиде. Изданието е триезично – на български, английски и турски език, и е публикувано в резултат от проект на Бургаския музей по програма „Трансгранично сътрудничество България - Турция“.
Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции” 2 – 4 октомври 2019 г., гр. Бургас Сборник с доклади, посветени на проблематиката на музейните експозиции – временни и постоянни, с автори музейни експерти от цялата страна.
Сборник с доклади от IV национална среща “Музеите и устойчивото развитие”, проведена на 3- 5 юни 2015 г. в Бургас.
Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя. Издание, предназначено за учителите по история, с акцент традиционните носии от Бургаския край.
Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика. Издание, предназначено за учениците, и посветено на традиционното етнографско културно наследство от Бургаския регион.
Сборникът с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1944 г.” Сборник със статии и изследвания по проблематиката на българските бежанци, с акцент на процесите от края на 19 – началото на 20 в., в които основен бежански център е град Бургас. Автори са експерти от Централен държавен архив, Държавен архив – Бургас, музейни експерти от Бургас и региона, специалисти от Института по Балканистика при БАН и др.
Българските бежанци в нашата памет – каталог на изложба. Представени са етнографските костюми, мъжки и женски, на бежанци от Одринска Тракия, Мала Азия, Солунско и др., намерили своя нов дом в Бургас и региона.
Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г. Изключително ценно издание, представляващо военния дневник на Бургаското комендантство по време на Първата Балканска война, когато Бургас е център на за защитата на Черноморското крайбрежие. В него са описани град Бургас, болниците, батареите по Южното Черноморие, описано е откриването на торпедата, изстреляни срещу крайцера „Хамидие“, които морето е изхвърлило на Созополския плаж и много други любопитни факти за Бургас през този период.
Онлайн можете да намерите и сборниците с доклади по Годишните четения по хуманитаристика, както и сборник с доклади на конференция с природонаучна тематика.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus