Студенти от НХА - Филиал Бургас гостуваха в Историческия музей

  • Начало
  • Новини
  • Студенти от НХА - Филиал Бургас гостуваха в Историческия музей
10 Apr

Студенти от НХА - Филиал Бургас гостуваха в Историческия музей

Днес, 9 април, в рамките на своята учебна практика, студенти от НХА Филиал Бургас, специалност „Плакат и визуална комуникация“, заедно със своя преподавател Живка Райкова, асистент в НХА Филиал Бургас, направиха посещение в Историческия музей.
По време на срещата - занятие учащите бяха запознати със спецификата на музейната работа и съхраняваните във фонда културни ценности. По този начин на младите хора се предоставя възможност да се възползват от потенциала на музея като среда за практическо обучение и презентационни вариации. Последващите посещения на студенти от НХА Филиал Бургас в експозициите на Регионалния музей ще бъдат свързани с намерението да се претворят познанията им за съвременните визуални способи за комуникация, за естеството и спецификата, с които са свързани подготовката и отпечатването на дадена книга, с цел генериране на съвместни идеи за по-атрактивно и широкообхватно представяне пред публика на движимото културно наследство и музейната работа, както и привличането на нови посетители.
Обмяната на идеи в различни направления и разработването на проекти за тяхното осъществяване, между специалисти от РИМ – Бургас и НХА Филиал Бургас, е в изпълнение на съвместна образователна програма за взаимодействие между двете институции.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus