Резултати от археологическите разкопки на обект Акве калиде през лятото на 2022 г.

  • Начало
  • Новини
  • Резултати от археологическите разкопки на обект Акве калиде през лятото на 2022 г.
21 Jul

Резултати от археологическите разкопки на обект Акве калиде през лятото на 2022 г.

Завърши основният етап от археологическото проучване на Акве калиде. Той беше осъществен в периода 2 юни – 13 юли.
Съгласно предварително планиране археологическите проучвания вече изцяло бяха концентрирани във вътрешността на банския комплекс в североизточния край на ранновизантийската баня и върху част от по-ранната римска.
Настоящата 2022 г. беше особено успешна за археологическия екип, проучващ Акве калиде както по отношение на разкритите архитектурни структури, така и на находките.

Измежду архитектурните елементи са:
1. Част от ранен римски канал от І в. – засега една от малкото архитектурни структури от ранната римска баня.
2. Част от канала на калдариума.
3. Около 15 м от северната стена на ранновизантийската баня (северния край) в посока запад, чийто източен край, свързан със североизточния аподитериум, беше засечен в края на миналия археологически сезон през ноември 2021 г.
4. Структури от средновековни помещения на хоросанова и калова спойка, както и част от средновековен зид.
5. Вътрешното лице на североизточния ъгъл на източния корпус на ранновизантийската баня с няколко пиластъра.

Относно находките:
1. На първо място това отново е големият брой монети – общо 95 бр. И през настоящата година между тях преобладават тези от ІV в.
2. За поредна година е голям броят на намерените средновековни печати – за археологическия сезон лято 2022 г. те са общо 5 бр. Най-общо датировката им се отнася в ХІ в.
3. Интересна е намерената в големи количества средновековна художествена керамика от ХІІ-ХІІІ в. – за първи път през настоящата година тази керамика е в пъти повече от по-предните археологически сезони.
4. Безспорно най-впечатляващото откритие е олтар с надпис от ІІ в. сл. Хр. Надписът е много добре запазен, на латински език. Информира ни, че олтарът е издигнат в знак на благодарност към нимфите с посвещение от римски офицер. Надписът беше разчетен от гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Климент Охридски) и предстои пълна научна публикация.
Също така частично е разчетен и друг старогръцки надгробен надпис от ІІ в., открит през миналия археологически сезон (2021 г.) – частично, защото е върху монолитен блок, вграден в североизточния аподитериум.
Археологическите проучвания на обект Акве калиде са изцяло финансирани от Община Бургас.

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus