Публичен отчет за работата на РИМ-Бургас през 2018 г.

  • Начало
  • Новини
  • Публичен отчет за работата на РИМ-Бургас през 2018 г.
27 Jan

Публичен отчет за работата на РИМ-Бургас през 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС ЗА 2018 г.

I. Експозиционна работа
1. Постоянни експозиции


- През 2018 г. напълно завърши обновяването на експозицията на Природонаучния музей. Той беше изцяло ремонтиран за сумата от 186 000 лв., осигурени от Община Бургас и програма „Красива България“. Напълно ремонтирани са покрива на музея, направен е дренаж, обновени са фасадите и гипсовата украса на корнизите, монтирана е нова дограма, направени са нови санитарни възли, вътрешна изолация, ново осветление, смяна на ел. система, нова система за наблюдение и охрана. Закупени и монтирани са съвсем нови витрини, с ново осветление, експозицията е обновена с нови експонати и с нови технически средства.
- През 2018 г. завърши обособяването на нова зала „Икони“ в Историческия музей. Тя се намира на третия етаж на музея. Представени са възрожденски икони от 19 в., някои от които – напълно консервирани и реставрирани благодарение на редица дарителски кампании, организирани от музея, и от проект по сесия на Министерството на културата на Република България.
- През 2018 г. започна проектиране на цялостен ремонт на Етнографския музей. Планира се да се направи дренаж, да се ремонтира основно покрива на музея, да се монтират нови дограма и външни стълбища. Проектира се подмяна на настилката на двора на музея, както и нова ограда. Проектира се съвсем нова експозиция, с подмяна на електрическата система и монтиране на автономна отоплителна система.

2. Временни изложби
Общият брой изложби на РИМ-Бургас, представени пред широката публика в Бургас, Карнобат, Средец, Търговище, Казанлък, Камено, София, Созопол, Малко Търново, Шумен, Пловдив, е 23. Сред тях се открояват три авторски изложби на РИМ-Бургас. Останалите са изложби, в които РИМ-Бургас участва със свои експонати, и такива, които гостуват в Бургас от други музеи в страната.

II. Фондова работа
1. Етнографски музей: във фонда са приети 18 бр. движими културни ценности;

2. Исторически музей: във фонда са приети 92 бр. движими културни ценности;

3. Археологически музей: във фонда са приети 385 бр. движими културни ценности от археологически разкопки;

4. Природонаучен музей: във фонда са приети 56 бр. културни ценности.

III. Научна работа – отпечатани и предадени за печат научни статии, съобщения, доклади на научни конференции, теренна работа
1. Археологически музей:
Ас. Мирослав Класнаков. Автор: 3 бр. Съавтор: 3 бр.
Константин Господинов. Автор: 1 бр. Съавтор: 5 бр.
Милена Дамаскова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

Разкопки и теренни експедиции: Музеят е извършил разкопки на крепостите Акве калиде (юни-ноември, с прекъсвания) и Русокастро (юни-октомври).
Извършени теренни обходи в землищата на кварталите Сарафово и Ветрен, както и в с. Богданово, община Средец.

2. Исторически музей
Иванка Делева. Автор: 6 бр. Съавтор: 1 бр.
Яна Иванова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.
Владимир Анигностов. Автор: 1 бр.

3. Етнографски музей:
Пламена Кирова. Автор: 5 бр. Съавтор: 1 бр.
Росица Топалова. Автор: 3 бр. Съавтор: 1 бр.
Красимира Дубарова. Автор: 1 бр.

4. Природонаучен музей:
Доц. д-р Светла Далакчиева. Автор: 1 бр. Съавтор: 4 бр., една от които е публикация в чужбина.
Божана Рибарова-Ходулова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

5. Отдел „Дирекция“
Милен Николов. Автор: 4 бр. Съавтор: 3 бр.
Радовеста Стюърт: Автор: 4 бр. Съавтор: 1 бр.
Участия на музейните специалисти с доклади в научни конференции:
Национални и регионални – 6 бр.
Международни: 3 бр.

IV. Популяризаторска работа, образователна дейност.
1. По традиция РИМ Бургас се включва в празничната програма за Освобождение на Бургас, 3 март, Лазаров ден, Великден (Великденска багрилница), Нощ на музеите, Еньов ден, Дни на европейската култура, Никулден (Никулденска трапеза).

2. Продължава образователна програма „Опознай Бургас и Бургаския край”- от музейните специалисти са изнесени 28 публични лекции за 2018 г.

3. Възобновено е лятното училище „Приключение в музея”на Природонаучния музей през месец юни.

4. За шеста поредна година се проведе ученическото състезание „Купа на Природонаучния музея”през месец май във връзка с Деня на Биоразнообразието.

5. Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават информация за медиите, работят в Държавен архив-Бургас, посрещат посетители, изнасят беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.

6. Продължава инициативата „Джаз в музея“.

7. Активно се работи с доброволци от бургаските училища в Нощта на музеите и по време на седмичните музейни лекции.

V. Работа по проекти
1. “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) на обща стойност 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за дейностите на Регионален исторически музей Бургас – в процес на изпълнение до 20.03.2019 г.;

2. „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд „Култура” е на стойност 3 000 лв, приключил на 30.06.2018 г.

3. Изложба "Българските православни светци", финансирана от сесия на Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства с 3 720 лв, приключила на 30.06.2018 г.

4. „Празничен календар за моми и ергени“ – образователни пособия за работа с ученици. Проекта е финансиран от Министерството на културата със средства в размер на 4590 лв. 71 ст., и ще се изпълнява през 2019 г.

VI. Организирани събития
Общият брой организирани събития през 2018 г. е 53 бр. – изложби, празници, лекции, чествания, конференции. Сред тях се открояват:
1. Международната научна конференция „Древният град Акве калиде и скалният манастир Св. Никола – възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“-организатор;

2. Международна научна конференция Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage DIPP2018 – съорганизатор;

3. Международна научна конференция в чест на 60 годишнината на проф. д-р Пламен Павлов „Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани“ – съорганизатор;

4. 56 Национална археологическа конференция, гр. Бургас – съорганизатор.


VII. Издателска работа
1. Отпечатан е сборник с доклади от научната конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.“
2. Първа книга за историята на Акве калиде – „Aquae calidae – любимите бани на императори, царе и султани ”.
3. Отпечатан е том 6 от „Известията на Бургаския музей“.

VIII. Посетители за 2018 г.
Общият брой посетители на музите и музейните събития през 2018 г. е почти 28 000 човека. За 2017 г. посетителите са били 21 847, като тук не са включени посетителите на събитията на музея.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2018 г.:
1. Археологически музей:
Общо 13 070 бр., от които 9863 бр. платени и 2863 са безплатни. Учащите са 5953 бр., възрастните са 5347 бр., пенсионери 1035 бр. , деца под 7 г., инвалиди и посетители с промоционален пакет - 735 бр.
Данни за 2017 г.: 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653 безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите 1639 бр.

2. Етнографски музей:
Общо 3389 бр. От тях платени са 2039, безплатни – 1350 бр. Учащите са 799 бр., възрастните 993 бр. пенсионерите – 247 бр.
Данни за 2017 г.: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр., възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.
3. Исторически музей:
Общо 2716 бр., от които учащите са 561 бр., пенсионерите – 134 бр., безплатните – 1000 бр., платени – 1716 бр. възрастни посетители заедно с посетители с промоционален билет – 953 бр.
Данни за 2017 г.: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни, учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.

4. Природонаучен музей:
Общо 5842 бр. От тях платени – 3253, безплатни 2589, сред които и децата под 7 г. Учащи: 1466 бр.; възрастни – 1011 бр.; пенсионери – 202 бр.; посетители с промоционален пакет – 564 бр.
Забележка: Музеят е отворил врати на 19 март, т.е. близо 3 месеца той не е работил.
Данни за 2017 г.: през 2017 г. музеят не работеше поради ремонт, но организира изложба „Живи тропически пеперуди“, посетителите на която бяха ок. 6000 бр.

ОБЩО БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ЗА 2018 г.: 25 017 бр., и почти 3 000 посетители на събитията на музея. От посетителите в експозициите: платени – 17 279 бр. и безплатните са 7738 бр.
ДАННИ ЗА 2017 г.: общ брой посетители на експозициите - 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители и 14 572 бр. са платените.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Ясно се вижда сравнително устойчивият брой на безплатните посетители – за 2017 той е 7275, а за 2018 г. – 7738 бр. Същевременно има рязко увеличение на броя на платените посещения – този ръст спрямо 2017 г. е в процентно отношение почти 20%. Този процент е същият при ръста на посетителите изобщо – платени плюс безплатни. Това е всъщност големият успех на музея за 2018 г. – покачването на броя на платените посещения. Същевременно трябва да се отбележи, че има застой в ръста и дори по-малко посещения в Етнографския и Историческия музей. Това се дължи и на факта, че до месец юни посещенията до тези експозиции бяха затруднено поради ремонтните дейности на ул. „Лермонтов“ и ул. „Богориди“.
Покачването на броя на посетителите на музеите в Бургас може да се обясни със следното:
1. Устойчивата политика на музея да представя елитни изложби за летния сезон. През 2018 г. златните изложби, организирани от музея, бяха една от причините за рязък скок в посещаемостта. Това е ясно видимо, въпреки, че до м. юни достъпът до музея беше затруднен поради ремонта на ул. „Богориди“.
2. Ремонта на ул. „Богориди“. Ако до м. юни ремонтът възпрепятстваше посещенията в музея, след приключването му сградата се открои, стана видима за всички, бяха монтирани пейки покрай сградата и това цялостно облагородяване на терена доведе до една висока разпознаваемост на музея от всеки турист. Основно за това спомогна изсичането на растителността около музея – дърветата до този момент буквално скриваха сградата за туристите.
3. Добрата реклама на музейните експозиции както от страна на РИМ-Бургас, така и от рекламата, извършена от Община Бургас чрез ОП „Туризъм“.
4. Дъждовното лято. Летният сезон беше с много дъждовни дни, което доведе до това туристите да посещават музея поради факта, че атмосферните условия не позволяват плажуване.

IX. Входни такси и сувенири – общо оборот:


1. Археологически музей: 41 152.90 лв.
Данни за 2017 г.: 21 313.70 лв.

2. Исторически музей: 4492.45 лв.
Данни за 2017 г.: 4518 лв.

3. Етнографски музей: 9515 лв.
Данни за 2017 г.: 7673.80 лв.

4. Природонаучен музей: 13 347. 20 лв.
Данни за 2017 г., Изложба „Живи тропически пеперуди“: 23 916 лв.


ОБЩО ПРИХОДИ - 2018 г.: 69 007.75 лв.
ОБЩО ПРИХОДИ - 2017 г.: 57 420 лв.
РЪСТ НА ОБОРОТА ПРЕЗ 2018 г. СПРЯМО ОБОРОТА ПРЕЗ 2017 г.: 20%.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Приходите на музея са се покачили в процентно съотношение спрямо 2017 г. точно толкова, с колкото се е покачил броят на посетителите. Тоест, покачването на приходите в голяма степен се обяснява с покачването на броя на посетителите. Друга причина е повишаване на оборота от продадени сувенири. Ръстът на приходите от тях е ок. 30%., но не е толкова голям в числово измерение като крайна печалба, тъй като голяма част се формиран от стоки на консигнация. Наблюдава се също така и ок. 20 % ръст на оборота от собствени сувенири на РИМ-Бургас. През 2017 г. той е бил в размер на 3224 лв., а през 2018 г. – 3869 лв.
Прави впечатление увеличаването на приходите на Етнографския музей, въпреки че посещаемостта в него не е увеличена, дори напротив – намаляла е 25%. Това се обяснява с по-големия брой платени посещения, както и с повишения брой на покупки на сувенири от много по-малко посетители през 2018 г. Тоест, тенденцията е да се дават повече пари за посещение на музея като в същото време се усеща и повишеното търсене за покупка на сувенир.
Поражда притеснение намаляването на посещаемостта и в Историческия музей; в същото време там тенденцията е подобна на тази от Етнографския музей - приходите се запазват на същите нива като през 2017 г.
От представените данни става ясно, че перспективата на бургаските музейни експозиции за покачване на приходите е свързано с повишаване броя на посетителите – нещо съвсем нормално и логично. В този смисъл, следва да продължат добрите практики, които са неизменни в политиката на РИМ-Бургас – високо качество на услугата, продължаване на политиката за привличане на елитни изложби през летния сезон, работата с различните целеви публики и най-вече с учащите. Работата с туроператори на този етап не е удовлетворителна – все още много малко са организираните посещения в музея и именно там е нишата, която следва да се разработва. Това обаче е свързано и със следване на определена политика от страна на самите туроператори, чиято неизменна част е предлагане на музеен туризъм на чуждестранните и българските туристи.

МИЛЕН НИКОЛОВ
Директор на РИМ-Бургас

Тагове:отчет, 2018

Comments

comments powered by Disqus