Протест на специалистите от музеите, галериите и библиотеките

  • Начало
  • Новини
  • Протест на специалистите от музеите, галериите и библиотеките
22 Feb

Протест на специалистите от музеите, галериите и библиотеките

Екипът на Регионален исторически музей Бургас, изказва своето несъгласие с предвидените 5% увеличение в бюджет 2022 и настоява за адекватно и достойно заплащане на труд; за адекватни и дойстойни условия на труд! Зад всяка една експозиция, изложба, книга стоят високо квалифицирани специалисти, които посрещат своята публика с усмивка. За да продължи това да се случва – подкрепете ни!

П Р О Т Е С Т
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЗЕИТЕ, ГАЛЕРИИТЕ И БИБЛИОТЕКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НФ „Култура”, КТ „Подкрепа” организират протестни действия.
Ние, специалистите в музеите, художествените галерии и библиотеките, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!
Увеличението на парите за националните и регионалните музеи, и галериите спрямо миналата година е с мижавите 5%, а това за регионалните библиотеки е с не по-малко унизителните 9.2%!
Силно сме възмутени от тези хилави цифри! Те не говорят, а крещят за обидното и пренебрежително отношение на властта към културата, духа, традициите и историческото наследство на нашия народ. А това означава – и към неговото достойнство, честолюбие и национално самочувствие.
Основните приоритети, които сега си поставя ръководният екип на Министерство на културата са достъп до култура, качествен културен обмен на международно ниво, както и опазване и популяризиране на богатото ни културно-историческо наследство.
Добри намерения, но всичко това няма как да се случи с предвидените средства в РМС №30 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.
Тези средства са не един или два пъти, а десетки пъти по-малко от средствата, които се дават в много държави от Европейския съюз. А нали именно с тях трябва да се сравняваме?
Засега сравнението сочи недвусмислено: с този бюджет България е обречена на мизерно и срамно съществуване и в културно отношение.
Искате доказателства? Моля:
„Увеличението“, за което споменахме по-горе (кавичките са неизбежни поради елементарно самоуважение) е:
- едвам с 1008 лв. на субсидирана бройка за държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека.
- едвам с 916 лв. на субсидирана бройка за регионалните музеи и галерии.
- едвам с 1850 лв. на субсидирана бройка за библиотеките с регионален характер.
Още доказателства? Моля:
- Заплатите на работещите в музеите висококвалифицирани специалисти – научни сътрудници, уредници, реставратори и художници, са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование у нас!
- 73% от служителите по длъжностни нива в музеите получават по-ниско възнаграждение.
- 832 лв. е средната работна заплата в музеите и галериите. Знаете каква е средната заплата в България, нали?
- 846 лв. получават много от уредниците и реставраторите в музеите и галериите, които при това имат над 20 години трудов стаж.
- Невъзможно е да бъдат изпълнени клаузите от Браншовия договор, влязъл в сила от 1 януари 2022 година, за минималните възнаграждения по длъжности в музеите и галериите и за увеличение на процента за прослужено време.
Доказателства, че на практика в музеите не остават никакви средства за реализиране на същинските им дейности:
- 88,35% от получената държавна субсидия се изразходва за възнаграждения по трудови договори.
- 68% от всички приходи се разпределят за заплати, възнаграждения, осигуровки и др.
- 24,52% от общите приходи отиват за издръжка на музеите
- средно 5,72%. представляват капиталовите разходи.
Данните са от Анализ, направен през 2019 г. от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерството на културата:
Недостигът на средства се отразява отрицателно на:
* същинската музейна дейност – съхраняване, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска, консервационна и реставраторска дейност и т. н.
* възможността да бъдат откупувани безценни свидетелства за историческото минало на България.
* сградите на музеите - около 70% от тях не са строени специално за тази цел, а са приспособени.
* музейните експозиции - повече от 80% от тях са морално и физически остарели.
* приходите на музеите заради ковид пандемията
Припомняме някои тъжни факти за състоянието на музеите и галериите у нас днес
- В 182 музея и галерии работят на щат само 2947 души.
- През 2020 г. посещенията в музеите, съпоставени с 2019 г., са намалели с 58.2%.
- Намалели са и посещенията на чужденци в музеите - с около 1 млн. (с 81.3%) спрямо 2019 г.
- Средната възраст на специалистите в музеите е 45-50 години.
- В 1/4 от музеите и галериите работят само специалисти, които са на възраст над 35 години.
- Непрекъснато се увеличават разходите за издръжка на музеите - за електроенергия, отопление, за преодоляване на последствията от ковид пандемията, поради инфлацията и др.
Заради всичко това настояваме:
1. Да бъде увеличен с 50% единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека и регионалните музеи и галерии.
2. Да бъде въведен Единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.
3. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии.
4. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени (извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите), допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
5. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, музейни известия, рекламни материали и др.,
6. Да бъде увеличен с 50% единният разходен стандарт за субсидирана бройка на регионалните библиотеки.
Организираме масови протестни действия във всички музеи, галерии и библиотеки в страната.
Подготвяме подписки за подкрепа на исканията ни.
Ще протестираме мирно, но твърдо и настойчиво – с речи, песни, рецитации, лозунги, плакати.
Ще организираме беседи с изтъкнати специалисти по проблема на емблематични за историята и културата на България места.
Обръщаме се към депутатите, министрите и към цялата българска общественост: Подкрепете ни! Исканията ни са справедливи и съвсем логични.
Ще ни намерите във всички музеи, галерии и библиотеки в страната. Ще ни познаете по отличителните протестни лентички на реверите.
В деня на протеста, вместо да затваряме музеите, галериите и библиотеките, ще отворим още по-широко вратите им за всички, за които българската култура, българската свяст все още значат нещо!
Протестираме с надеждата, че разумът все пак ще надделее над маломерното и нискокултурно мислене на доста от нашите властници.
Помните ли 2015 г. ?
НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ОТНОВО – 2022 г.! И нещата са почти същите.
Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ПРОТЕСТИРАМЕ
• срещу унизително ниското заплащане на труда ни
• срещу подценяване на обществената роля на нашия труд
• срещу бавните и частични подобрения на условията на труд
• срещу голите обещания на правителството за промени в сектора
Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ЗАЯВЯВАМЕ, че
• гилдията ни застарява
• младите хора бягат от нашия сектор
• музеите и галериите ни изостават от европейската перспектива
• културен туризъм не се прави без музеи и галерии
Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, че
• музеите и галериите ще опустяват
• липсата на средства за експозиции ще доведе до размиване на националната идентичност
• движимото културно-историческо и природно наследство ще се руши
• музейните специалисти ще стават все по-немотивирани и неудовлетворени от работата си
Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ИСКАМЕ да
• работим по съвременни и значими творчески проекти
• създаваме в европейски условия достоен културен продукт, който да представя културно-историческото ни и природно наследство пред света
• оставим след себе си способни и мотивирани следовници.
• да сме горди от постиженията си и да имаме самочувствие, отговарящо на вложения от нас труд
Уважаеми политици и държавници, НАСТОЯВАМЕ да ни включете в дневния ред на обществото!
Не ни превръщайте в експонати от „музея“ на управленското си безхаберие и лицемерие!

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus