Пламена Кирова - главният уредник на Етнографската експозиция при РИМ Бургас, успешно защити дисертация на тема „Обучение и игри на децата в постсоциализма“

  • Начало
  • Новини
  • Пламена Кирова - главният уредник на Етнографската експозиция при РИМ Бургас, успешно защити дисертация на тема „Обучение и игри на децата в постсоциализма“
16 Mar

Пламена Кирова - главният уредник на Етнографската експозиция при РИМ Бургас, успешно защити дисертация на тема „Обучение и игри на децата в постсоциализма“

На 10 март 2023 година Пламена Кирова - главният уредник на Етнографската експозиция при РИМ Бургас, успешно защити дисертация на тема „Обучение и игри на децата в постсоциализма“, с научен ръководител проф. д. н. к. Маргарита Карамихова. Събитието се състоя в Ректората на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Дисертацията дава нови познания за състоянието на съвременния свят на детето, чрез проучване на два основни аспекта – обучение и игри, както и допълва вече започналите изследвания. Хронологическата рамка е условно наречена период на постсоциализма, като акцент в изследването са децата, родени в периода на последното десетилетие на XX век и първото десетилетие на XXI век. Географският ареал е град Бургас и неговият хиндерланд. Разрастването на града през втората половина на миналия век и началото на новото хилядолетие, чрез изграждането на нови жилищни комплекси и присъединяването на близкосъставни селища в неговите рамки увеличава местата за обучение, образование и забавление на децата. Наблюдава се една устойчива матрица в света на детето, където възрастните в семейството са първите посредници между детето и заобикалящия го свят. Етноложкото изследване разкрива промяна в структурата на някои от игрите, както и навлизането на съвсем нови. Културните институции в лицето на музеите все по-често предлагат различно преживяване в своите зали на децата посредством игрови модели. Дисертационният труд разкрива, че с динамично променящата се заобикаляща ни среда, децата имат необходимост да бъдат активни участници в живота на групата – тяхната на улицата, детската площадка, училище, детска градина или в нашата на възрастните. Успя да установи, че децата от периода на постсоциализма умеят да играят; да измислят, предават и модифицират игри и наратива в тях. Умеят да интерпретират получените знания и умения, и да ги прилагат съобразно заобикалящата ги среда.
С успешната защита експертния потенциал на РИМ – Бургас се повишава значително, което е и една от основните задачи на музея.
С огромна радост поздравяваме д-р Пламена Кирова, и й желаем да постига още върхове в своята научна и професионална кариера! Успех, Пламена!

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus