Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“

  • Начало
  • Новини
  • Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
09 Jun

Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“

Публикувано на: четвъртък, 9 юни 2016, 17:10 часа
Валидно до: сряда, 15 юни 2016, 16:00 часа

О Б Я В А
на основание чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, вр. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, ви каним за представяне на оферта по обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 17:16:24, 9 юни 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 17:17:03, 9 юни 2016

file Покана
Дата: 17:17:28, 9 юни 2016

file Протокол от заседание на комисията
Дата: 15:17:28, 28 юни 2016

file Договор с изпълнител
Дата: 15:09:08, 30 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

Тагове:ремонт, природонаучен музей, обява

Comments

comments powered by Disqus