Изложба „Селищна могила Бургас“ показва праисторията на района в Археологическия музей

  • Начало
  • Новини
  • Изложба „Селищна могила Бургас“ показва праисторията на района в Археологическия музей
09 Mar

Изложба „Селищна могила Бургас“ показва праисторията на района в Археологическия музей

Първите археологически разкопки на праисторически паметник на културата, проведени от специалисти на Бургаския музей, са през 2008-2009 г. Тогава екип с научен ръководител ас. Мирослав Класнаков проучва Селищна могила Бургас. Тя е най-древното селище в рамките на съвременния град. Възниква през късния период на новокаменната епоха – края на VI хил. пр. Хр. и просъществува през цялата каменно-медна епоха – V хил. пр. Хр. Теренните наблюдения на културния пласт с дебелина 2.70 м и анализът на откритите материали установяват, че в могилата са представени две праисторически епохи – неолит и халколит, всяка от които с по няколко нива на обитаване. Повечето от регистрираните жилища, структурите и инвентарът в тях са унищожени от силни пожари. Направената отлична реставрация на предмети и съдове дава възможност на публиката да се наслади на богатството на форми и украси, а също да обогати представите си за бита и културата на най-ранните земеделско-скотовъдни племена, обитавали територията на съвременния гр. Бургас.

Находките от Селищна могила Бургас са представени в зала „Праистория и древно корабоплаване в Черно море“ в Археологическия музей на ул. Богориди 21. От 12 март, в рамките на месец, в зала 2 ще можете да видите фотоизложба, показваща работата на терен по време на разкопките. Експозицията работи от вторник до събота, от 9:00 до 17:00 часа.


Тагове:

Comments

comments powered by Disqus