Иванка Делева – главният уредник на Историческата експозиция при Регионален исторически музей – Бургас, успешно защити дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

  • Начало
  • Новини
  • Иванка Делева – главният уредник на Историческата експозиция при Регионален исторически музей – Бургас, успешно защити дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
14 Mar

Иванка Делева – главният уредник на Историческата експозиция при Регионален исторически музей – Бургас, успешно защити дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Преди броени дни Иванка Делева – главен уредник на Историческата експозиция при Регионален исторически музей – Бургас, успешно защити дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.
Публичната защита на дисертацията се състоя на 12 март 2024 г. в конферентната зала на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Изследователският труд, върху който Иванка Делева работи като докторант в Шуменския университет, с научен ръководител доц. д-р Стефан Минков, е на тема: „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България в периода 1913 – 1925 г. “. Темата е особено актуална и предизвиква голям интерес, както в академичните среди, така и сред широката общественост. На откритото заключително заседание на научното жури присъстваха членове на академичната общност от София, Велико Търново, Бургас, Разград и Шумен.
Председателят на научното жури и водещ на откритото заседание проф. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева представи докторанта, след което, съгласно процедурата, гостите на академичното събитие изслушаха експозето на И. Делева, подробните рецензии и становища на всички членове на журито, изказвания от публиката.
Журито в състав: проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев, проф. д.и.н. Щелиян Димитров Щерионов, проф. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева, проф. д-р Румен Христов Янков, доц. д-р Ася Лазарова Атанасова гласува явно и единодушно за присъждане на образователна и научна степен „доктор по история“ на Иванка Делева.
С успешната защита, експертният потенциал на РИМ – Бургас се повишава значително, което е сред основните задачи на музея.
Поздравяваме сърдечно д-р Иванка Делева! Желаем ѝ здраве и нека в своя път напред, в своята научна и професионална кариера, да достига още много върхове! Успех!

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus