Анализ на конкурса за Мартеница 2011

14 Mar

Анализ на конкурса за Мартеница 2011

След празничната еуфория по провеждането на ежегодния конкурс последва един по-задълбочен анализ от страна на РИМ Бургас като бяха взети предвид резултатите от последното издание.
В конкурса участваха повече ученици от основните училища. За тази възрастова група пожеланията могат да бъдат в посока на качество, на придържане към традицията, използване на естествени материали.
Незадоволително бе участието на средните учебни заведения. Затова за следващата година конкурсът може да се популяризира по-добре сред учениците от тези училища.[shrink]
Друга посока, в която може конкурсът да разшири своя обхват са студентите от Факултета по обществени науки специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”. Тази целева група млади хора са бъдещите учители и ръководители на детските занимания, бъдещите будители и те следва да имат своето място и участие в такъв конкурс, който работи за съхраняването на традициите, за развиване на чувството за принадлежност към род.

<module="photo" id="443" maxwidth="488" maxheight="1000">

Четвърти важен извод в този ред на мисли е популяризирането на конкурса сред българчетата, които живеят в чужбина. На тях може и следва да се разчита да разпространят красотата на българската традиция, наречена мартеница. Ето защо организаторите на конкурса ще положат усилия да се свържат с българските посолства, за да се информират децата на живеещите в чужбина за възможността да участват в това родолюбиво начинание –конкурс за изработване на български мартеници.
От изключително важно за традицията решение е автентичните мартеници да бъдат вписани в Националния регистър на културни ценности на РИМ Бургас. Тази стъпка не само ще стимулира участниците, амбицирайки ги да създадат истински ценни от гледна точка на традицията мартеници, но ще покаже, че организаторите оценяват значимостта на работата в тази посока и изпълняват своята функция.
Не на последно място възниква и естественото логично продължение на този ежегоден конкурс-идеята за създаването на музей на мартеницата. Той би съхранил историята, развитието на традицията за правенето на мартеници.
[url=index.php?tab=ethno&lang=[curlang]&page=encyc&enc=rituals&eid=54]Посетете галерията със снимки на мартеници от конкурса-изложба в Етнографската експозиция.[/url]
[url=http://www.facebook.com/album.php?aid=72410&id=109662729060427]Разгледайте снимки от събитието на нашата страница във Фейсбук.[/url]

Тагове:

Comments

comments powered by Disqus