Женска фигура-керамичен идол, покровителка и пазителка на младите жени в племето

20.00лв


Творческа реплика от керамика, изработена ръчно със сечива и технологии, аналогични с праисторическата практика. Представя керамична статуетка на богиня от късния неолит (късната новокаменна епоха), покровителка и пазителка на младите жени в племето.
Наличност

Comments

comments powered by Disqus

Търси

Изберете категорияИзберете aвтор
Или въведете фраза за търсене!

Този онлайн магазин е разработен в рамките на проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.