Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г

15.00лв


Монографията „Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г.“ е съставена след изследването на голям обем архивни документи, които се обединяват от едно име – майор Христо Г. Попов, помощник-комендант на пункта в този период. Най-общо архива се разделя на две части – едната съдържа военните материали: заповеди, ведомости, телеграми, доклади и карти, а другата група са документи от личен характер, както и интересна кореспонденция от периода, в който Попов е министър на вътрешните работи и народното здраве. Тази книга има за цел да представи изключително военната документация, свързана с Бургаския укрепен пункт. В същото време, след разширени проучвания се представя и личността на Христо Попов и неговата наситена със забележителни моменти биография.
издава: Регионален исторически музей – Бургас; автор и съставител: Яна ИВАНОВА; Бургас, 2020 ISBN: 978-619-91678-0-9
Наличност
Продуктов код GOBL2

Comments

comments powered by Disqus

Търси

Изберете категорияИзберете aвтор
Или въведете фраза за търсене!

Този онлайн магазин е разработен в рамките на проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.