Авторска реплика на идол - мраморна глава

30.00лв


Творческа реплика от керамика, изработена ръчно със сечива и технологии, аналогични с праисторическата практика. Представя мраморна глава на божество от халколита (каменно-медната епоха), символизиращо отделните родове в селището и единството на цялото племе.
Наличност

Comments

comments powered by Disqus

Търси

Изберете категорияИзберете aвтор
Или въведете фраза за търсене!

Този онлайн магазин е разработен в рамките на проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.