Японска криптомерия

Японска криптомерияЯпонската криптомерия (Cryptomeria japonica) е вид от семейство Кипарисови (Cupressaceae). В миналото е погрешно причислявана към семейството на кедрите, поради което е наричана „японски кедър”.

Японската криптомерия е вечнозелено иглолистно дърво. Видът е бързорастящ и достига височина от 8 до 10 м за 10 години. Старите дървета в Япония са високи около 45 м. Рядко криптомерията може да достигне височина до 60 м. Стъблото на вида може да бъде с диаметър от 1-2 до 4 м. Короната на японската криптомерия е с конусовидна форма в млада възраст, а при по-старите екземпляри става широкозакръглена и с масивни клони. Кората на стъблото е червеникаво-кафява и се отделя надлъжно. Листата са шиловидни, сърповидно извити, тъмнозелени три - до четириръбести с дължина от 7 до 14 см и с последователно разположение. Задържат се върху клоните 4-5 години.

Ендемичен вид за Япония, японската криптомерия е едно от най-забележителните дървета в страната по различни причини. От една страна това е най-високото и масивно дърво в дивата природа на Япония, което е близък роднина на метасеквоята. От друга страна криптомерията има историческо и духовно значение в страната. Тя е национално дърво за Япония, засажда се предимно около храмове и светилища. В страната отдавна съществува красива алея, цялата засадена с криптомерии, чиято дължина е 65 км.

Японското име на видa е Sugi. Плантациите от Sugi (главно отглеждани за дървесина) могат да се видят в почти всяка планина в Япония. Китайската разновидност на японската криптомерия носи названието Cryptomeria japonica sinensis. Тази разновидност се отглежда в Китай от толкова отдавна, че много хора смятат, че японската криптомерия произхожда от там. В Китай видът се отглежда за дървесина и като декоративно дърво. У нас японската криптомерия също намира приложение като декоративно дърво поради красивата форма на короната си и нейното равномерно нарастване. При наличие на подходящи условия на средата, този дървесен вид се използва в озеленяването на много места в Източна Европа и Азия.

/ Божана Рибарова - уредник в отдел "Природа" на РИМ Бургас