Върбан Върбанов

Върбан Върбанов<module="photo" id="1878" maxwidth="200" maxheight="400">
Върбан п.Христов Върбанов е роден на 18.01.1879 г. във гр.Варна. През 1896г. завършва мъжката гимназия в родния си град и заминава да следва в Германия. През 1900г. завършва Музикалната академия в гр. Мюнхен. Завръща се в България и работи като учител по музика в градовете Варна, Балчик и Ловеч.

През 1910г. идва в Бургас и се свързва с местните любители на музика. По това време в Бургас съществува малобройна музикална група, съставена от любители инструменталисти, свирещи предимно на мандолина и китара. Междувременно група ентусиасти основават музикалното дружество „Родни звуци” – първоначално хор, а впоследствие и струнен оркестър.
Войните през 1912 и 1913г. прекратяват музикалния живот в града.

1914 е година на решителен прелом в музикалното развитие на Бургас. Съществуващата камерна група, наречена „Камерна дружба”, е вече под ръководството на Върбан Върбанов и изнася самостоятелни концерти. Групата прави музикален съпровод към немите филми в кино „Модерен театър” /кино Смирненски/. Под диригентството на Върбанов се изнасят концерти в Бургас и окръга.
Наред с тази дейност той е ръководител на така наречения „Юнашки хор“ към гимнастическото дружество „Черноморски юнак”.
Първата световна война прекъсва всякаква музикална дейност. Върбанов заминава за фронта като офицер и прекарва там повече от 4 години.

През 1919г. той е назначен за учител по немски език в Държавната търговска гимназия в Бургас. Създава духовата музика към училището, която разучава най-различни произведения и редовно изнася концерти в морската градина.
<module="photo" id="1875" maxwidth="490" maxheight="400">

Дружеството „Родни звуци” е възобновено и ръководството на оркестъра и диригентството на хора се поема от Върбанов.
През 1920г. под негово ръководство се изнасят 3 концерта, а на Бургаска сцена се играе неговата опера „В леса”, която има голям успех сред културната общественост.

През 1921г. към дружеството се открива музикално училище. За директор на училището е назначен Върбан Върбанов. С много ентусиазъм той работи за привличането на добри музиканти – педагози като: д-р Николов – цигулка, Константин Петканов – писател – цигулка, Ганка Жечкова – пиано и Георги Шагунов – медни инструменти.
Върбанов остава директор до 1929г.

Творческата му дейност обхваща периода 1897-1953г. Най-голям дял в творчеството му заема камерната музика: произведения за пиано, за солово пеене със съпровод на пиано, за духов оркестър, за салонен оркестър, за симфоничен оркестър, хорови песни.
Автор е на 4 опери: „В леса”/1920г/., „Делийска шетба”/1924-1926г./, „Надя”/1930г./, „Ловци”/1934г./ Мелодията в оперното му творчество е тясно свързана с фолклора. Оперите са поставяни на Бургаска сцена със съдействието на хора и оркестъра на дружество „Родни звуци”.
Написал е и две оперети за деца: „Деца и птички”, партитурата на която е загубена. Запазена е само първа сцена, озаглавена „Кукувицата”. Другата оперета „Позлатеното сираче” е поставяна многократно на сцената в Бургас – 8 пъти през 1932г., в Разград -1933г., в Хасково – 1935г.

Върбан Върбанов умира в Бургас на 27.09.1954г. на 75 годишна възраст.

Автор: Красимира Дубарова – уредник в Отдел „Етнография”- РИМ Бургас
Използвана литература: Инвентарни описи /1980г./, „Окръжен Държавен Архив” Бургас