Военни духови оркестри

Военни духови оркестриВоенните духови оркестри са първите професионални музикални състави в България. Те се формират непосредствено след Освобождението на страната през 1878г. Едновременно с организирането на българската армия се замисля и създаването на военни духови оркестри.

В България по това време липсват подготвени кадри, затова се сключва договор за ангажиране на музиканти и духови музикални инструменти от частната военномузикална школа на Павлик в Прага. Тогава Чехия е известна с производството на духови музикални инструменти и с добрите школи за подготовка на музиканти и капелмайстори.Съгласно този договор всеки чешки музикант се задължава да обучи млади българи на инструмента, който сам владее.

През февруари 1878г. чешките музиканти пристигат в България, а един месец по-късно те вече са зачислени към българската армия и образуват в Търново първият български военен духов оркестър. Чехите Йосиф Хохола и Венцеслав Кауцки са първите музиканти, дошли в България. За сравнително кратко време те подготвят млади български музиканти , от които се създават нови духови оркестри, съставени от българи с ръководители капелмайстори – чехи.

През 1881г. оркестрите са 3, през 1884г. - 10, след 1885г. – 14, през 1889г. са 24, 1891г. – 31, а през 1904г. – 44. По време на Балканската война оркестрите вече са 50.

Освен чехи през първите години след Освобождението капелмайстори са още и немци, унгарци, руси, гърци.От началото на 90-те години на 19в. капелмайсторски длъжности започват да се заемат и от българи. Един от първите български капелмайстори е композиторът Емануил Манолов.

Репертоарът на военните духови оркестри обхваща маршове, полки, валсове, мазурки, увертюри и др. През 1906-1907г. се слага началото на оживената концертна дейност на Гвардейския оркестър в София – първия състав изпълнявал симфонична музика в България.
След 9.IX.1944г. наред с духовите оркестри при военните поделения се създават и няколко професионални духови състави: Духов оркестър при Министерството на вътрешните работи, Духов оркестър при Софийски градски народен съвет, Представителен духов оркестър при Министерството на народната отбрана, които имат голяма концертна дейност.

През периода 1950-1958г. в София съществува специална Военномузикална школа „П.И.Чайковски” за подготовка на оркестранти. За капелмайстори се назначават възпитаници на Българска Държавна Консерватория - гр. София.


Военен духов оркестър на 24-ти Черноморски полк, 1.03.1908г.,гр.Бургас
/ Снимката е от фонда на РИМ Бургас, Отдел „История” /

Красимира Дубарова – Отдел „Етнография” РИМ Бургас