Видео Видове мрежи според видовете риба

Видео Видове мрежи според видовете рибаРегионален исторически музей Бургас и Сдружение „Морски сговор“ представят

ВИДОВЕ МРЕЖИ СПОРЕД ВИДОВЕТЕ РИБА


1. Мрежа за лефер
2. Мрежа за сафрид
3. Мрежа за калкан

Дата на заснимане: септември 2017 г.
Място: Рибарско селище Ченгене скеле, Бургас
С участието на Стали Илиев (рибар от р.с. Ченгене скеле) - вписан като носител на елемент от Националната листа на елементите на нематериалното културно наследство на Министерството на културата.

Видеото е създадено в рамките на проект „СТАРИТЕ РИБАРИ В ТЪРСЕНЕ НА ОНЛАЙН ЧИРАЦИ”, финансиран от Програма „Културно наследство“ - подпрограма „Нематериално културно наследство” - част от Национален фонд „Култура”.


<module="youtube" id="qzbTYIMwkkc" width="750" height="525">