Венерина седефка

Венерина седефка<module="photo" id="983" maxwidth="250" maxheight="500">
Венерината седефка (Argynnis paphia) е представител на група пеперуди, наречени Седефки. Седефките са представители на семейство Многоцветници (Nymphalidae). Названието им идва от следната особеност - на долната страна на задните крила имат петънца, покрити с люспи, които имат седефен отблясък. При някои видове тези петънца са матови или са изменени в напречни ивици със седефен отблясък.

Венерината седефка е дневна пеперуда. Тя е горски вид, има енергичен и плавен полет. Размахът на крилата е 60 мм. Отгоре крилата са ораневокафяви с тъмни петна и линии. При женските представители крилата отгоре са зеленикаво-бежови, предните крила отдолу са със същия цвят. Долната страна на задните крила е зеленикава и бежово-оранжева със седефен блясък. Предните крила, в сравнение с други седефки, са доста издължени.

Видът е разпространен из цяла Европа. У нас лети от май до август. Възрастната пеперуда живее около 4 седмици. Развива се едно поколение. Снасянето на яйцата при този вид пеперуда е особено интересен - като начало кацва на ствола на дърво на височина около 1,5 м над земната повърхност и снася едно яйце, след което излита и се настанява на около метър по-високо и снася следващото яйце, и това продължава до достъгане височина около 4 – 4,5 метра. Пеперудата разполага яйцата си от всички страни по ствола, летейки около него спираловидно. След което пеперудата прелита на следващото дърво като повтаря същата операция. Плодовитостта на пеперудата е до 100 яйца. Гъсениците излизат от яйцата в края на август. Ларвите зимуват и се хранят с листата на теменугата.

Видът не е застрашен.