Укрепеният проход с кула кладенец в Русокастро

Укрепеният проход с кула кладенец в Русокастро

Укрепеният проход с кула кладенец в Русокастро и строителната традиция в Средновековна Европа
Изданието е финансирано от Община Камено

Издава: Регионален исторически музей – Бургас
БУРГАС 2023

Печатно издание: ISBN 978-619-91678-8-5
Онлайн издание: ISBN 978-619-91678-9-2

Автори: д-р Милен Николов и проф. д.и.н. Николай ОВЧАРОВ
Научен редактор: доц. д-р Евгени ДЕРМЕНДЖИЕВ
Превод на английски език: Мила МИДЕЛИЕВА
Текстови редактор: Яна СЛАВЯНСКА
Предпечатна подготовка: Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА

СЪДЪРЖАНИЕ:
ЧАСТ I
Милен НИКОЛОВ
Водоснабдяването на средновековния град Русокастро − водохранилища и укрепен проход с кула кладенец
Образи към част I

ЧАСТ II
Николай ОВЧАРОВ
Средновековните укрепени водоснабдителни съоръжения в Европа и България
Образи към част II

Изтегли като пдф >>