Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море

Тайните на залива Ченгене скеле в Черно мореКнигата „Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море“ е отчет за съвместната работа на Регионален исторически музей Бургас и Националния исторически музей София в залива Ченгене скеле за периода 2020-2022 г. и излага резултатите от археологическите проучвания на суша и под вода в района на н. Чироза, финансирани изцяло от Община Бургас.

Съдържание

Увод

I. Елинистически укрепен обект на нос Чироза, кв. Крайморие
на гр. Бургас
I.1. Разположение и наименование
I.2 История на проучванията
I.3. Описание на сондажите и разкритите структури
I.4. Планировка
I.5. Находки

II. Археологически структури от Елинистическата и Късноантична епоха в непосредствена близост до нос Чироза
II.1. Постройка от Елинистическата епоха, южно от носа
II.2. Късноантична сграда западно от носа

III. Старини на полуостров Метоха
III.1. Манастирът Св. Георги (?)
III.2. Манастирско пристанище
III.3. Късносредновековно селище Ченгене скеле
III.4. Село Чукаля
III.5. Село Отманлу (Отманлий)

IV. Археологически обект от късната античност на нос Порос (Каба Бурун)
IV.1. Късносредновековно селище Зудус (Zoudous)

V. Подводводни археологически проучвания в залива Ченгене скеле
V.1. Случайни находки в българските музеи
V.2. История на археологическите проучвания на залива Ченгене скеле
V.3. Локализиране на подводни обекти
V.4. Зони с концентрация на археологически материал в акваторията на залива Ченгене скеле
V.5. Късносредновековен пристан (скеля) Ченгене скеле

VI. Сухоземни и морски пътни връзки между селищата и археологическите обекти по крайбрежието

VII. Опит за обобщение на резултатите от археологическите проучвания в
крайбрежната зона между полуостров Метоха и нос Форос

ЛИТЕРАТУРА

The secrets of the Chengene Skele Bay in the Black Sea
Archaeological sites and finds in the coastal zone between the Metoha Peninsula and Cape Foros
(Summary)


© Иван Христов – автор / Ivan Hristov – autor, 2022
ISBN 978 – 619 – 90311 – 3 – 1 (pdf)
ISBN 978 – 619 – 91678 – 5 – 4 (pdf)

Рецензенти:
проф. д-р Хитко Вачев
гл. ас. д-р Даниела Стоянова

Фотографи: Иван Христов, Тодор Димитров
Графична документация: Маргарита Попова, Ваня Христова
Карти: инж. Тотьо Ангелов
Превод: Цвета Райчевска
Технически редактор и корица: Ваня Христова
Предпечат: Уникарт

Изтегли като пдф >>