СвръхуловСвръхулов е, когато улавяме твърде много риба и морски животни в морето. Особено, ако са от един вид и се лови с такава скорост, че видът не може да се възстанови до нормалните количества. Прекомерният риболов намалява броя на някои видове дотолкова, че оцеляването им е застрашено. Това води до проблеми и за другите видове, които се хранят с тях, или са свързани по друг начин. Бракониерският риболов със забранени техники (напр. тралене) или пък по време на размножителния период на видовете е също много разрушителен.