Същинска праханова гъба

Същинска праханова гъба<module="photo" id="634" maxwidth="250" maxheight="400">
Същинската праханова гъба (Fomes fomentarius) е дървесна гъба, паразитираща по широколистни видове дървета. Най-често това са стари букови, тополови и трепетликови дървета. Видът е важен за поддържане на доброто състояние на екосистемата, тъй като обикновено се развива върху умиращи, отслабнали, или наранени дървета, но все още живи.
Плодното тяло има форма на копито. Гъбата може да доживее до 20 годишна възраст. Старите гъби могат да достигнат размери до около половин метър в диаметър и височина до 20-30 см. При вида е измерено тегло до десетина килограма.
Горната повърхност на същинската праханова гъба е покрита с много твърда гладка, ненапукваща се кора, различаваща я от лъжливата праханова гъба, чиято кора е много напукана, и често тъмна на цвят. Повърхността на кората на същинската прахановата гъба е разделена от тесни плитки бразди, които оформят концентрични, различно широки пръстеновидни зони. Всяка от тези зони съответства на ежегодното нарастване на гъбата.
От долната си страна плодните тела на същинската праханова гъба са плоски, светлосиви на цвят при младите, до кафяви при по-старите екземпляри. Докато при лъжливата праханова гъба изпъкналата долната страна, прави гъбата да изглежда по-скоро като обърнато копито – противоположно на формата на същинската праханова гъба.
При разрязване на същинската праханова гъба, се виждат два ясно разграничаващи се слоя. Единият е от гъсти, тънки и твърди тръбици, в които се образуват спорите. Другият слой е вегетативен (безплоден), и се нарича строма. Именно стромата е слоят, от който се получава най-добрата прахан. До не много отдавна праханта от същинска праханова гъба е била част от ежедневието на хората. Тя се е използвала за палене на огън с помощта на кремък и чакмак, като преди това се е изсушавала и обработвала по специален начин.

Божана Рибарова