Странджанско бясно дърво

Странджанско бясно дърво<module="photo" id="584" maxwidth="200" maxheight="400">
Род Daphne наброява около 50 вида растения, разпространени в Евразия и Северна Африка. Името Daphne е с гръцки произход и означава лаврово дърво, на което тези видове приличат по листата и плодовете. В България се срещат 6 вида. Странджанското бясно дърво Daphne pontica L., както показва и името му, се среща само в Странджа планина.
Това растение има и друго, народно име. Местните хора го наричат „вълче лико", заради жилавата и здрава кора, затова е и много трудно да откъснеш клонка. А са го кръстили вълче, защото растението е отровно.
Въпреки страшните си имена, странджанското бясно дърво е много красиво. То представлява вечно зелен храст между 50 и 100 см. Листата са обратнояйцевидни и кожести. Разположени са последователно по върховете на клонките. Цветовете му са жълтеникавозелени. Израстват върху едногодишни клонки по двойки на общи дръжки и събрани в скъсени щитовидни съцветия.
Странджанското бясно дърво участва във формираното на реликтния вечнозелен подлес, характерен за горите от бук и горун в Странджа. Цъфти през май, а плодоноси от юли-август.
Въпреки, че в Странджа бясното дърво може лесно да бъде открито, нека не забравяме, че това е един реликтен вид, рядък и с ограничено разпространение, който трябва да запазим за нашите деца.

д-р Светла Далакчиева