Спилозома конгруа

Спилозома конгруа<module="photo" id="1040" maxwidth="250" maxheight="400">
В нощния мрак могат да се срещнат и изненадващо бели пеперуди като Спилозома конгруа (Spilosoma congrua). Spilosoma congrua е вид нощна пеперуда от семейство Arctiidae. Това е голямо и богато на видове семейство нощни пеперуди. Включва голям брой много силно различаващи се по формата, големината и цвета си групи, затова е разделено на подсемейства с множество родове. Представителите на подсемейство Arctiinae, към което спада и Spilosoma congrua проявяват известна хелиофилия, т. е. не се крият от слънчевата светлина, а хвърчат и денем, макар и не тъй свободно като дневните пеперуди. Родът Spilosoma у нас е представен с няколко вида. Характерно за тях е, че хоботчето е слабо развито, а пипалата при мъжките са двойно гребенести.

Spilosoma congrua е често срещана нощна пеперуда, малка, с размах на крилете 2,7-4,7 cm. Задните крила са по-малки от предните и докато насекомото почива, те остават скрити.

Окраската при възрастните пеперуди Spilosoma congrua може да варира: предните крила са чисто бели или маркирани с черни петна; вътрешната страна на горната част на краката е жълто-оранжева; корема е бял. Сходен е вида Spilosoma virginica, който има жълти петна по корема, докато при Spilosoma congrua корема е чисто бял.
Възрастните пеперуди летят от април до август. Ларвите на Spilosoma congrua се хранят с различни тревисти растения, като предпочитат глухарче (Taraxacum spp.), живовляк (Plantago spp.) и щир (Amaranthus spp.).

Пеперудата Spilosoma congrua произхожда от Северна Америка, като е разпространена от Югозападната част на САЩ на север до южната част на Канада и на изток към Атлантическия океан. По-късно намира подходящ ареал и в пределите на Европа.

Божана Рибарова