Снимка - Замръзналото море край Бургас

Снимка - Замръзналото море край Бургас
Инв. №: 4554
Фонд: Основен фонд „Нова история”
Наименование: Снимка (оригинал)
Тип: предмет
Описание: замръзналото море
Материал : фото хартия
Ширина(см): 9
Дължина(см):
Височина(см): 14
Тегло:
Местонахождение: