Снимка - Рибната борса в Бургас 1933 г.

Снимка - Рибната борса в Бургас 1933 г.
Инв. №: 6756
Фонд: Основен фонд „Нова история”
Наименование: Снимка
Тип: предмет
Описание: Рибната борса в гр. Бургас — юни 1933 г.
Материал : фото хартия
Ширина(см): 9
Дължина(см):
Височина(см): 14
Тегло:
Местонахождение: