Снимка - Рибари от Несебър

Снимка - Рибари от Несебър
Инв. №: 5915
Фонд: Основен фонд „Нова история”
Наименование: Снимка( оригинал)
Тип: предмет
Описание: групова на рибари от Несебър, между които е и Васил Тодоров, загинал на 12.08.1944 г., шестия от ляво на дясно
Материал : фото хартия
Ширина(см): 9
Дължина(см):
Височина(см): 14
Тегло:
Местонахождение: