Снимка - Несебърски рибари

Снимка - Несебърски рибари
Инв. №: 3246
Фонд: Основен фонд „Нова история”
Наименование: Снимка(оригинал)
Тип: предмет
Описание: несебърски рибари в момент на риболов (пролетен гриб), скъсана на едно място
Материал : фото хартия
Ширина(см): 6
Дължина(см):
Височина(см): 9
Тегло:
Местонахождение: