РапанРапанът (Rapana venosa) е хищен морски охлюв от род Рапани. Неговата родина са Средните и Южните части на Японско море (на север до Владивосток и брега на Северна Япония). Видът за първи път е намерен в Черно море през 1946 г. в залива на Новоросийск (североизточното крайбрежие на Черно море). Оттам се разпространява в Азовско море и източните части на Средиземно море. Към 1950 г. предизвиква големи опустошения по мидените банки на Кавказкото крайбрежие, по-късно и на Крим. Между 1959 и 1972 г. вече се разпространява и в западното и в южното крайбрежие на Черно море. През 1970 г. вече е обичаен вид за целия Черноморски басейн. През 1973 г. е описано и наличието му по Италианското крайбрежие на Адриатическо море, а през 1998 г. - и в залива Чесапийк по Северноамериканското крайбрежие на Атлантическия океан. Има регистрирано находище на рапан и по югоизточните брегове на Южна Америка. Пренасът на вида от родните му места в други морета и океани се осъществява с баластни води и полепнали пашкули с яйца по дъното на корабите.

Рапанът се храни с обикновена черна мида (Mytilus galloprovincialis) и стриди в Черно море. В други морета и океани напада и видове миди от родовете Tapes и Anadara. Рапанът с времето все повече разширява ареала си - освен по скалисто дъно, вече може да се открие и в дълбоки води и дори по тинесто дъно.