ПясъкПясъкът е зърнест продукт получен при изветрянето на скалите, което е съвкупност от процеси на физично (механично) разрушаване и химично разлагане на скали и минерали. В резултат на изветрянето скалите променят първоначалния си вид – напукват се, стават ронливи и се натрошават.

<module="photo" id="1768" maxwidth="490" maxheight="400">

Пясъците се отнасят към псамитните (пясъчните) скали, които са механично отложени и се състоят главно от зърна с размер 0,1 до 1мм. Неспоените разновидности са пясъците, а споените (циментираните) са пясъчниците. Според размера на зърната те се делят на едрозърнести (0,5 – 1мм), среднозърнести (0,25 – 0,5мм) и дребнозърнест (0,1 – 0,25мм). Формата на зърната обикновено е ъгловата или заоблена.

Псамитните скали се образуват при различни условия и се делят на морски (крайбрежноморски и дълбокоморски) и континентални (речни, езерни, делтови, еолови и др.). Всеки тип може да съдържа органични фрагменти, свързани с околната среда, в която са натрупани. Еоличните пясъци (образувани от дейността на вятъра) са със слаба спойка или без нея. В състава им преобладават сравнително добре сортирани (0,05 – 0,25мм), заоблени минерални късчета предимно от устойчиви минерали – кварц, карбонати, фелдшпати. Праховидните частици и неустойчивите минерали (хлорит, слюди и др) са стрити, раздробени и отнесени. Цветът на еоличните пясъци е предимно жълт, жълтеникавокафяв, по-рядко сивобял и червеникав. В състава на пустинните пясъци в най-голямо количество е устойчивия на изветряне кварц.
<module="photo" id="1765" maxwidth="490" maxheight="400">

Когато се спомене думата „плаж” си представяме жълт или бял пясък, море, вълни, слънце и т.н. Но плажът може да бъде оцветен и в друг цвят – розов, зелен, черен. Цветът му зависи от това в какво се разбиват вълните – в какви скали,миди корали, какъв е съставът им.
Тропическите острови нямат богат източник на кварц и поради това пясъкът там е различен. Най-често изглежда бял, тъй като е съставен от калциев карбонат, дължащ се на черупките и скелетите от организми като корали, миди и други, които живеят в рифовете.

Розовите пясъци идват от изобилието от специален вид организми - фораминифери, чиито черупки имат червеникаво-розов цвят. След като умрат, тези черупки остават, натрошават се и се смесват с останалия пясък. Такъв е Розовият плаж намиращ се на Бахамските острови.
На някои тропически плажове цветът на пясъка е черен, дължащ се на тъмните минерали изграждащи лавовите скали, които се намират около плажа. В източния край на Биг Айлънд, Хаваи се намира един о т най-уникалните плажове на планетата -Пуналуу Бийч.
Когато вулканичните скали, богати на желязо, се сблъскат с водите на моретата и океаните, се раждат червените плажове. Най-популярните червени плажове в света се намират са в Санторини, Гърция, в Хавай и Галапагос.
<module="photo" id="1772" maxwidth="490" maxheight="400">

Зелените плажове са едни от най-екзотичните. Те получават необичания си цвят от оливиновите кристали, които са тежки и обикновенно водата отмива другия пясък, а зеленият остава на брега. Такъв е плажът Папаколеа на Хаваите.

Някои пясъци се различават по концетрацията на един от минералите - магнетитови пясъци, гранатови и др. Пясъци в които главен минерал е магнетитът, титаномагнетитът, се използват като железни руди.
Пясъците и пясъчниците имат голямо значение в практическата дейност на човека. Чистият кварцов пясък се използва в стъкларската и порцелановата промишленост, а останалите намират приложение в строителството и в металургията. Той е основен компонент при производството на бетон, строителни разтвори (мазилки). Използва се като абразив при пясъкоструене, като филтър за вода и за формоване на отливки в леярството.

В много от речните пясъци се съдържа разсипно злато. На някои места по Странджа в разсипите се среща и платина.

Инж. Петя Йорданова