Първа бургаска болница

Първа бургаска болницаПървият градоустройствен план на Бургас от 1892г. заделя важно място за развитието на здравеопазването. Нарастване на града наложило бързо изграждане на Първата окръжна болница по проект на арх. Димитър Майсторов , официално открита през 1902г. Тя била построена върху 43 000 км. в т.нар. павилионна система със специализирани клиники и болнични отделения.
През 1927 г.тук е построена специална сграда за т.нар.Противомаларичен институт (днес болница за белодробни заболявания) със средства на Световната фондация „ Рокфелер” за борба с маларията.
Интересните архитектурни решения на фасадите и стилното вътрешно оформление са причина тя да бъде обявена за архитектурен паметник на културата.