Проучване на нематериалното наследство на Ченгене скеле

Проучване на нематериалното наследство на Ченгене скеле

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ИМЕТО ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Цвета РАЙЧЕВСКА - 3

ЗА ПОРОС, ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ И ГРОБА НА КРАЛИ МАРКО ДО БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ
Милен НИКОЛОВ - 24

РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ В МЕСТНОСТТА ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ
Пламена КИРОВА - 53

ОБЗОР НА РИБАРСТВОТО В БУРГАСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ XIX-XX В.
Яна ИВАНОВА - 79

Двуезично издание - български и английски език, по проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“, АДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г.

Изтегли като пдф >>