Пролетна циклама

Пролетна циклама<module="photo" id="25" maxwidth="250" maxheight="400">
Още в края на зимата, преди снегът да се стопи, се появяват листата и цветовете на пролетната циклама. Народното и име е ботурче или кукрек. Принадлежи към семейство Игликови (Primulaceae).
Пролетната циклама е многогодишно тревисто растение. Има грудково коренище. Грудката съдържа отровния гликозид цикламин. Листата са с бъбрековидна или закръглена форма. От горе са тъмнозелени с бял концентричен кръг или петно, а отдолу са кафеникави. Появяват се преди и по време на цъфтежа. Цветовете са дребни, 1-2 см, виолетово-розови. Само няколко дни след появата на първите цветове, вече може да се видят и плодни кутийки. Техен отличителен белег е, че цветната дръжка се завива около тях, при което те се заравят в земята.
Ранното цъфтене на пролетната циклама се дължи на една особеност при растенията – много често те запазват ритъма на вегетационното си развитие, характерен за местата, от които произхождат. Така е и в този случай. Родината на пролетната циклама са Средиземноморието, Югоизточна Азия и Крим. Там се намират нейните основни популации.
Разпространението на пролетната циклама в България е силно ограничено. Тя се среща само по Южното Черноморско крайбрежие и прилежащите склонове на Странджа. Има и няколко изолирани находища във вътрешността на страната. [color=red]Защитена е от Закона за Биологичното разнообразие, Вашингтонската и Бернската конвенции, включена е в Червена книга на България.[/color]
Най-голяма заплаха за нейните популации е брането за букети. Нежните й цветове бързо увяхват, затова по-добре не я откъсвайте, оставете я в природата, за да могат и други след вас да се насладят на нейната красота.

гл. ас. д-р Светла Далакчиева