Праисторически паметници на територията на съвременен Бургас

Праисторически паметници на територията на съвременен БургасПраисторически паметници на територията на съвременен Бургас

В района на съвременния гр. Бургас и прилежащата му територия (община Бургас) са регистрирани много праисторически паметници. Това богатство се дължи преди всичко на благоприятното местоположение. От дълбока древност плодородните почви на Бургаската низина, протичащите през нея реки, трите езера, морето, а също и непосредствената близост на Стара планина и Странджа са предоставяли всички необходими условия за живот на праисторическите племена.

Най-ранните следи от човешко присъствие в този район датират от началото на късния неолит (средата-края на 6 хил. пр. Хр.). Те са открити в селищна могила Бургас, разположена недалеч от Бургаските минерални бани, в близост до брега на Атанасовското езеро. Находки от края на късния неолит (края на 6 хил. пр. Хр.) са намерени при Сладкия канал в комплекс “Изгрев” и в Бургаското пристанище пред бившия завод “Георги Димитров”.

<module="photo" id="624" maxwidth="490" maxheight="400">

Селищата от следващата епоха – халколит (цялото 5 хил. пр. Хр.), са много повече. Някои от тях представляват селищни могили, в които животът без прекъсване е продължил по няколко столетия. Това са селищна могила Бургас, селищна могила при мина Черно море, селищна могила в местността “Канджик дере” до с. Миролюбово, селищна могила до гр. Българово. Други находки от тази епоха, които вероятно маркират местоположението на открити селища, някои от които вече потънали под морското равнище, са известни от Сладкия канал, Бургаското пристанище и Нефтеното пристанище, залива Ченгене скеле, от брега на Мандренското езеро, комплекс “Меден рудник” и село Равнец.

Керамика от бронзовата епоха (края на 4 – 3 хил. пр. Хр.) е открита по повърхността на селищна могила Черно море, а също и на дъното на Бургаското пристанище. Каменни скиптри от същата епоха са намерени в комплекс “Меден рудник”. Колективна находка от кухи бронзови брадви – т.нар. “тип келт” е известна от северния бряг на Мандренското езеро. Бронзова брадва от същия тип е открита и в каптажа на Бургаските минерални бани. Бронзова брадва – но от т.нар. “унгарски тип” е открита в района на ЛУКОИЛ – Бургас. Други сечива от бронз – длето и брадва “тип Веселиново”, са намерени под възвишението Карабаир до гр. Българово.

<module="photo" id="626" maxwidth="490" maxheight="400">

Регистрираните селища и единични находки очертават района на гр. Бургас като една от ключовите зони за проучването на късните праисторически епохи в България. Бургаската низина е част от Западното Черноморие и като такава играе съществена роля в проучването на живота и културата на древните обитатели на Югоизточна Европа.