ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ...

ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ...ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ...
Традиционни носии от фонда на Бургаския музейКаталогът представя многообразието и пъстротата на традиционните облекла в Бургаско. Заснети са 21 автентични носии от Странджа, Карнобатско, Айтоско, Източна Стара планина и др., на етнографските групи рупци, тронки, загорци, планинци. Някои от тях досега бяха във фондохранилищата и не са показвани пред публика. Снимките са съпроводени с описание на всяка една премяна на български, руски и английски език.

Издава: Регионален исторически музей Бургас
Бургас, 2021
ISBN: 978-619-91678-1-6

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България

Автор на текстовете: Росица ТОПАЛОВА
Аранжиране на носиите: Пламена КИРОВА
Фотография: Игнат ДЯВОЛОВ
Превод на руски език: Ирина БАХИЛИНА
Превод на английски език: Европейски образователен център "Глобус" ЕООД, Бургас, Евелина ШАРАПАНОВА
Редактор и коректор: Симеон КЪНЕВ

Изтегли като пдф >>