Пластмасови отпадъци

Пластмасови отпадъциЗамърсяването на морето пречи на обитателите му и прави живота им много труден. Стари рибарски мрежи, тонове пластмасови отпадъци и други твърди боклуци застрашават живота в и около морето. Пластмасата старее и се разлага на малки парчета (микропластмаса) които попадат невидимо в храната на рибата и така стигат до човешкия организъм. Ние, хората, можем да приложим някои прости начини, за да намалим замърсяването. Например: да изхвърляме отпадъци на определени места, да използваме по-малко пластмаса, да събираме разделно и да рециклираме.
Не забравяйте – всяка изхвърлена в природата чаша или сламка стига и до морето!