Планински кристал

Планински кристал<module="photo" id="37" maxwidth="250" maxheight="400">
Разновидности на кварца, SiO₂, Silicon Dioxide
Безцветните, прозрачни като вода кристали на кварца се наричат планински кристал. Думата кристал произлиза от гръцката κρύσταλλος (krustallos), означаваща лед. Древните хора смятали планинския кристал за вода, която е замръзнала за вечни времена. За тях това е най-прозрачният и най-студен камък, който съществува на света. Местата където са го намирали, наричат ледници. Планинският кристал е една от най-разпространените форми на кристалния кварц. Находища на този минерал има в Бразилия, Мадагаскар, Урал, Украйна, Канада, САЩ, Япония, Швейцария и др.
Чистотата на този кварц е в основата на множество легенди и митове.
Миньорите са предполагали, че боговете и духовете живеят в палати от планински кристал. И досега индианците го поставят като свещен камък в люлката на новороденото. Чрез него по време на медитация будистите постигат просветление, а кълбата на ясновидките от древността са направени от планински кристал. Изключително са ценени култовите предмети, изработени от него - топки, яйца, чаши и др.
Символизира богатството на Земята, носи щастие и късмет.

Петя Йорданова