Оловен щок
Инв. №:4289
Фонд: Археология
Наименование: Оловен щок
Тип: оловна скоба
Описание: фрагментиран на две части. Правоъгълен отвор в средата. Липсва стегалис.
Материал : олово
Ширина(см): d(20х12)
Дължина(см): 102
Височина(см): 10
Тегло:
Местонахождение: В акваторията на Обзор м/у лагера, 10м дълбочина.