Оловен щок
Инв. №:4292
Фонд: Археология
Наименование: Оловен щок с правоъгълна форма
Тип: оловна скоба
Описание: касетъчен. Липсва едната половина. Форма на правоъгълен паралелепипед с полукръгъл отвор на едната страна
Материал : олово
Ширина(см): 9
Дължина(см): 42
Височина(см): 4
Тегло:
Местонахождение: В акваторията на Ахтопол.