Нефрит<module="photo" id="1405" maxwidth="250" maxheight="200">
Нефритът е силикатен минерал, отнасящ се към групата на амфибола. Представлява плътна разновидност на тремолит Ca2Mg5Si8O22(OH)2 или актинолит Ca2(Мg,Fe2+)5Si8O22(ОН)2. Цветът му се определя от пропорциите на тремолита и актинолита в агрегата, микропримесите и степента на окисляване, както следва:
• бял - чисто белият нефрит е изключително рядък и се състои почти изцяло от тремолин;
• зелен - микропримеси от хром (Cr), никел (Ni) и/или ванадий (Va);
• жълт - микропримеси от окиси на желязо (Fe);
• червеникаво-кафяв - по-голямо количество примеси от железни окиси;
• черен до много тъмнозелен - примеси от окиси на желязо и графит.

Нефритът е два пъти по-здрав от стоманата, което се дължи на финото преплитане на дребните влакнести кристали от изграждащите го актинолит и тремолит. Руският академик Ферсман дава пример как при удар върху скален къс сибирски нефрит, поставен между наковалня и голям парен чук, се натрошила металната наковалня, а нефритът останал невредим. Твърдостта му е 6 – 6,5 по скалата на Мос, но е изключително жилав. Идеален е за гравиране.

Въпреки, че нефритът идва от Китай, името му на български идва от гръцки “нефрос” – бъбрек . Популярно е вярването, че нерфит потопен във водата за пиене облекчава функцията на бъбреците. Смятан е за камък-пазител и лечител на бъбреците.
Има и минерали с дълга история, които са били по-скъпи от златото и са били носени от жреци, владетели и благородници. Един от тези камъни е нефрита. Сведения за него има в почти всички древни култури, но безспорно най-ценен и почитан е бил в Китай.

Още преди 5000 г. китайците са ценели нефрита като императорски камък. Наричали го камъка на небето и го свързвали с петте главни човешки добродетели - състрадание, скромност, смелост, справедливост и мъдрост. Конфуций казва: “Когато си мисля за един мъдър човек, неговите качества изглеждат като нефрит.” Съществува и една китайска поговорка : „Златото има стойност, а нефритът е безценен”. Той е изразител на любовта в народните вярвания при талисманите. Малък петел, изрязан от нефрит символизира предаността, а гъска - верността. Пеперуда от нефрит символизира любовта и е традиционен подарък от младите мъже в Китай за техните годеници. Бамбуково стъбло от нефрит се подарява на младоженка за нейната вечна любов и щастие. Все пак едно от основните вярвания си остава предполагаемата му способност да лекува бъбреците или да ги предпазва от заболявания. Наричат го ”Камък на вечността”, символ на любовта и на високото обществено положение. Нефритът е покровител на семейството и неговото благополучие.

Най-големите находища в света се намират в САЩ, Русия, Китай, Австралия, Канада, Нова Зеландия.

инж.Петя Йорданова