НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ДОБРИ ПРАКТИКИ 2–4 октомври 2019 г., Бургас

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ДОБРИ ПРАКТИКИ 2–4 октомври 2019 г., БургасНАЦИОНАЛНА СРЕЩА
„ДОБРИ ПРАКТИКИ:
Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство.
Предимства и недостатъци на музейните експозиции”
2 – 4 октомври 2019 г., гр. БургасСборникът се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България

издава: Регионален исторически музей – Бургас
съставител: д-р Аксиния БУТЕВА, Министерство на културата
д-р Милен НИКОЛОВ, РИМ – Бургас
редактор: Яна СЛАВЯНСКА, Росица ТОПАЛОВА, РИМ – Бургас
корица и дизайн: Цветана ИЛЕВА, РИМ – Бургас, Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА, РИМ – Бургас

СЪДЪРЖАНИЕ

Секция „Художествено-пространствено оформяне на музейните експозиции. Предимства, трудности и решения.“

Постоянни и временни експозиции на ИМ – Правец. Опит, иновации, трудности, решения
Татяна БОРИСОВА

Представяне съкровищата на Земята като природно и културно наследство
Живка ЯНАКИЕВА

Подходи в представянето и художествено-пространствено оформяне на музейната експозиция в обект „Къкринско ханче”
Юлия ЙОВЕВА, Янислав ЦАНКОВ

Та кой се люля, девойко?
Росица ТОПАЛОВА

Тематичните експозиции в Художествена галерия – Добрич. Методи на представяне
Недко НЕДКОВ

Женското облекло през периода на социализма като част от музейните експозиции
Мария КРЪСТАНОВА

Славейковото училище в Търговище – музейно пространство на многообразие и очакване
Магдалена ЖЕЧЕВА

55 години Художествена галерия Ловеч
Галя ГЕРГАНОВА

Античен град Хераклея Синтика – успешен пример за адаптация на недвижимо археологическо наследство в Югозападна България
A posse ad esse (От възможност към действителност
Сотир ИВАНОВ

Секция „Постоянната експозиция. Иновативни подходи в представянето и привличането на публики.“

Представяне на културното наследство чрез виртуална реалност в постоянна експозиция „Дечкова къща“ на РИМ-Габрово
Радослава БАЛЕВСКА

Интерактивности за деца в етнографската експозиция на НИМ
Димитър ВАСИЛЕВ, ЕлиГУЦЕВА

Обновени експозиционни зали „История на българските земи XV – XIX в.“ в Регионален исторически музей – Шумен
Даниел РУМЕНОВ

Оживяване на музейни експозиции: Когато Ерна срещна Маму
Силвия ТРИФОНОВА-КОСТАДИНОВА

Учене и забавление в музейната експозиция
Представяне на проекта „Музеят – място за учудване, въображение и любопитство (изработване помагала за детска публика)”
Дора ПОНДАЛОВА, Миглена МАРИНОВА, Теодора НЕДЯЛКОВА

Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци в музейните експозиции
Петър КАЛЧЕВ, Пламена Бакалова

Музеят – видимото и невидимото в него. Интерактивна разходка из фонда като част от екскурзоводното обслужване
Пенка ДИМИТРОВА

Hisarya Tour Walk – Мобилно приложение с добавена реалност с фотограметрични артефакти, представени в реална археологическа среда
Митко МАДЖАРОВ, Димитринка ТАНЧЕВА, Мирослав МАДЖАРОВ

Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции
Станислав МЪЖГЪЛОВ

Oт „аварийно състояние“ до постоянната експозиция
Христина ГРОЗДАНОВА, Панайот ПАНОВ

Музеят – пространство на традиции, иновации и предизвикателства към бъдещето
Петър СТЕФАНОВ, Магдалена МАРИНОВА, МихаилВАКЛИНОВ

Създаване на атрактивни и разнородни модули в експозицията, които да привличат различни аудитории посетители
Огнян ТОДОРОВ

Експозиция „Велко Кънев“ – една нова експозиция на Етнографско-археологически музей – Елхово
Добринка КОСТОВА, Христо ХРИСТОВ

Секция „Временните експозиции като цялостен продукт. Изследвания, концепции и екип.“

Временната експозиция „Песента на дървото“ и една неразказана история
Биляна ПОПОВА, Лора ХРИСТОЗОВА

Образователните програми като средство за популяризиране на културното наследство. Иновативни начини за представяне на временните експозиции
Неда ЖИВКОВА

За една нова временна експозиция на РИМ – Видин
Сашка БИЗЕРАНОВА, Валя ДИМИТРОВА, Десислава БОЖИДАРОВА

Временните експозиции и тяхното представяне пред детска и младежка аудитория
Снежана ВЕЛИНОВА

„Общуване“ с наследство. Споделени практики на Регионален исторически музей – Велико Търново
Миглена ПЕТКОВА, Михаил СТОЙЧЕВ

Изложбите на Регионален исторически музей – Шумен като завършени музейни и туристически продукти
Северина ВАСКОВА

Петя Йорданова – устрем от жарта на Лудогорието
Веселина БЕЛЕВА

Най-новото време в експозиционната дейност на РИМ – Търговище (2004 – 2019 г.)
Светлана АВРАМОВА

Временните изложби на РИМ – Монтана: теоретични концепции, практически реализации, фактически проблеми (2014 – 2019)
Ваня Иванова, Петя Аспарухова

Временните изложби в ЕМО „Етър” през 2019 г. – между традицията и провокацията
Ваня ДОНЕВА

„Българските бежанци в нашата памет“ – истории, разказани в музея
Пламена КИРОВА, Иванка ДЕЛЕВА, Радовеста СТЮЪРТ

Знания за устойчива валоризация на културното наследство в селските и периферните общности – Проект VAL.oR
Мария МОНОВА-ЖЕЛЕВА

Проект „SCOPE – Умения за корпоративно предприемачество“
Янислав Желев

Изтегли като пдф >>