Марта – джърка

Марта – джъркаКрасимира Дубарова – отдел „Етнография“ РИМ Бургас

В няколко села около Асеновград е съхранен интересен мартенски обичай /изследван от Й. Диева /. Той се изпълнява от момчета между 7 и 12 години, които всяка пролет на Първи март ходят да „мартуват“. Рано сутринта, в 5-6 часа те тръгват из селото и пеят от къща в къща специални „мартенски песни“. Дядото или бащата на всяко дете му е направил „марта - джърка“. С едната ръка носят „марта - джърка“ или „мартата“, а с другата „джъркат“ отривисто с връвта, осукана от бял и червен конец. Даряват ги с яйца, за което носят специални кошнички.

„Марта – джърка“ е музикален инструмент с интересна форма. На една чамова дъсчица се пробиват три дупки. В първата и третата дупка се втъква извит обръч. Във втората дупка се върти вретено, в горната част, на което е закрепено дървено пиле. Вретеното пробива и центъра на обръча. Чрез връв /мартеница от бял и червен конец/ се привежда в движение вретеното т.е. „мартата“. Птичето се обвива в станиол. Привеждането на инструмента в звучене т.е. вибрирането му, се осъществява чрез връвта.

Й.Диева е записала песни, изпълнявани на обичая „Марта“ и акомпанирани с инструмента „марта - джърка“:


Използвана литература: Самоковлиева М., „Български народни обичаи и участието на децата в тях“