Луковичен зъбник

Луковичен зъбник<module="photo" id="1274" maxwidth="280" maxheight="350">
Луковичният зъбник (Cardamine bulbifera) е многогодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Brassicaceae). Цветовете му, вариращи в бели, розови или лилави багри са двуполови и правилни. Околоцветникът е двоен, с радиална симетрия. Чашелистчетата са в два кръга по две. Венчелистчетата са четири, разположени на кръст (оттук и наименованието на семейството – Кръстоцветни).

Коренището на вида е пълзящо, покрито с месести люспи. Стъблото е изправено, достига височина от 30 до 70 см. При основата си е безлистно. Долните листа са пересторазделени, а горните са цели. Различието във формата и размерите на листата се нарича разнолистие и е често явление при представителите на семейство Кръстоцветни. Плодът е сух, разпуклив – представлява права шушулка с много семенца. Когато плодовете узреят шушулките се разцепват и изтрелват навън семената си.

Названието на растението - луковичен зъбник - се дължи на черните луковички – булболи (видоизменени пъпки), намиращи се в пазвите на листата и съцветието.
Видът е известен и с друго латинско име - Dentaria bulbifera.

Луковичният зъбник се среща из цялата страна в широколистни сенчести гори и храсталаци, като предпочита средно плодородни и умерено влажни почви. Видът е в списъка на лечебните растения, чието опазване и устойчиво ползване се урежда със Закон за лечебните растения.

Божана Рибарова