Късноантичната и средновековна крепост при р. Аидере, Малкот

Късноантичната и средновековна крепост при р. Аидере, МалкотОт вътрешността на Източна Странджа (територията на днешните общини: Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Средец) са известни над 40 крепости, които се датират в късножелязната епоха, античността и средновековието. Повечето от крепостите са изградени и използвани през Късната Античност (края на III – VI в.) и показват усилията на Източната Римска империя – т.е., Византия да противодейства на нашествията на варварски племена и народи от север и северозапад – готи, хуни, авари, славяни. Много малко от тези крепости са частично изследвани чрез археологически разкопки.

Един от малко известните паметници на античното фортификационно строителство в Странджа е късноантичната крепост при десния бряг на р. Аидере над моста на шосето от Малко Търново за Звездец (както и други крепости с местното название „Калето“).

От юг и запад хълмът върху, който е разположена крепостта е ограден от реката. Площта на крепостта е около 7 дка. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, които са били споени с хоросан примесен със счукана тухла. Ширината на стената е 1,80-2,00 м.

Входът на крепостта – личащ като коридор между двете крила на стената е от североизток. Във вътрешността на укрепената площ се забелязва терасиране на терена и рушевини от различни постройки, особено в близост до крепостната стена. Керамиката, която се открива на повърхността се отнася към късноантичната епоха.

Стратегическото местоположение на крепостта е било оценено и през средните векове. От фонда на РИМ-Бургас от крепостта е документиран византийски анонимен фолис клас H (ок. 1070–1075 г.).

Данните за античната пътна система в района позволяват да се предполага, че крепостта при р. Аидере е охранявала античния път (използван и през средновековието) от Анхиало (Поморие) към Виза (днес Vize в Турция) и Хераклея (Карадениз Ерегли, Турция).

Автор: Йото Йотов